Związanie

Związanie – motyw taktyczny, sytuacja, w której dana bierka nie może się poruszyć (ponieważ odsłoniłaby króla – tzw. związanie bezwgzlędne bądź po jej ruchu grający poniósłby znaczne straty (najczęściej materialne, tzw. związanie względne. Związanie jest...

Taktyka szachowa

(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.) Taktyka szachowa- forma walki szachowej opierająca się na szybko przeprowadzanych uderzeniach, kombinacjach i motywach taktycznych. W przeciwieństwie do strategii, nie są to dalekosiężne, ogólne plany,...

Szach z odsłony

Szach z odsłony (odkryty szach) – posunięcie w szachach, w którym jedna bierka poruszając się odsłania figurę atakującą króla. [White "Szach z odsłony"] [FEN "2q5/p1p2pkp/1p1bp1N1/8/3P4/2P4P/PP3PQ1/2K5 w - - 0 1"] 1.Ne7+ Kh8 2.Nxc8 {Dzięki...

Pułapka

(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.) Pułapka – zagranie, które pozornie daje przeciwnikowi korzyści, lecz po wykonaniu narzucającego się korzystnego ruchu, następuje nieoczekiwana odpowiedź dająca przewagę graczowi zastawiającemu...

Przeoczenie

Przeoczenie – pomyłka, błąd (najczęściej dużego kalibru), który nie powinien zdarzyć się szachiście na danym mu poziomie. Najczęściej jest to błąd w obliczeniach (liczeniu wariantów) lub też niedostrzeżenie gróźb przeciwnika, co może z kolei być spowodowane...

Poprawne poświęcenie

Poprawne poświęcenie (poprawna ofiara) – ofiara materiału (bierek) które przynosi zaplanowane korzyści (rekompensatę), np. decydujący atak matowy na króla, opanowanie wolnej linii, kontrgrę na hetmańskim skrzydle. Jeżeli podczas partii przeciwnik obroni się lub...