(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.)

Ofiara (poświęcenie)świadome oddanie materiału (bierki lub bierek) w celu osiągnięcia zamierzonego celu (np. zamatowania króla przeciwnika, zdobycia w zamian wartościowszej figury, uzyskania pata, zdobycia decydującej przewagi pozycyjnej). Najczęściej jest elementem większej kombinacji.

Rodzaje ofiar (poświęceń)

Pod kątem poprawności ofiary (poświęcenia) dzielimy na poprawne i niepoprawne.
Wyróżniamy także ofiary bezpośrednie, pozycyjne, pozorne i inne.

Ofiary poprawne i niepoprawne

Ofiara poprawna prowadzi do zamierzonego celu, została dobrze przemyślana, a wszystkie warianty prawidłowo przeliczone. Jest korzystna dla gracza poświęcającego.
Ofiara niepoprawna pojawiające się najczęściej wskutek błędu podczas obliczania wariantów, nie prowadzi do zamierzonego celu, najczęściej kończy się gorszą lub nawet przegraną pozycją.

Przykłady ofiar (poświęceń)