Związanie – motyw taktyczny, sytuacja, w której dana bierka nie może się poruszyć (ponieważ odsłoniłaby króla – tzw. związanie bezwgzlędne bądź po jej ruchu grający poniósłby znaczne straty (najczęściej materialne, tzw. związanie względne.

Związanie jest bardzo częstym elementem partii szachowej, ale też zadań szachowych.

Przykłady związań

Związanie bezwgzlędne

Związanie czarnego gońca e7 przez biała wieżę e1. Goniec e7 nie może się ruszyć.


Związanie białego gońca e2. Goniec nie może zbić szachującego skoczka f3 (jest mat).

Związanie białego piona g2, który nie może zbić gońca na h3.

Związanie wgzlędne

Czarny skoczek na f6 jest związany przez gońca g5. Odejście skoczka spowoduje stratę hetmana.


Związanie w praktyce

Piękny przykład wykorzystania siły względnego związania wystąpił w 12. partii meczu o mistrzostwo świata Alechin – Capablanca.