Przeoczenie – pomyłka, błąd (najczęściej dużego kalibru), który nie powinien zdarzyć się szachiście na danym mu poziomie. Najczęściej jest to błąd w obliczeniach (liczeniu wariantów) lub też niedostrzeżenie gróźb przeciwnika, co może z kolei być spowodowane słabą formą psychiczną lub fizyczną, niewielką ilością czasu do namysłu, hałasem na sali turniejowej lub innymi wewnętrznymi lub zewnętrznymi czynnikami.