Niepoprawna ofiara

Niepoprawna ofiara (niepoprawna kombinacja, niepoprawne poświęcenie) – ofiara materiału (np. hetmana, wieży, piona), która przy najlepszej obronie nie prowadzi do zamierzonego celu taktycznego (lub strategicznego) i znacząco pogarsza sytuację ofiarowującego.

Historia szachów pokazała przypadki, w których najlepszą obronę i wykazanie niepoprawności ofiary udawało się znaleźć dopiero długi czas po rozegraniu danej partii i wymagało to przeprowadzenia skomplikowanych analiz. Ciekawostką jest, że z tego typu niepoprawnych, a trudnych do obrony poświęceń słynął ósmy mistrz świata, Michaił Tal.

Przykład

Więcej

Mat Beniowskiego

Mat Beniowskiego, inaczej “mat zduszony” – manewr taktyczny opierający się na motywach podwójnego szacha, ścieśnienia króla oraz odciągnięcia obrońcy prowadzący do efektownego zamatowania króla przeciwnika w rogu szachownicy. W kombinacji tej występuje efektowna ofiara hetmana.

Przykład Mata Beniowskiego

Więcej

Groźba

Groźba – stworzenie realnego zagrożenia dla przeciwnika, najczęściej w postaci ataku na jego bierkę, choć może być też atak na inny obiekt w jego pozycji.


Przykłady gróźb

  • Atak na króla (groźba mata w jednym lub kilku następnych posunięciach)
  • Atak na inną figurę (zagrożenie zbiciem niebronionej figury lub zagrożenie zbiciem bronionej figury silniejszej figurą słabszą, np. skoczkiem hetmana)
  • Groźba zdobycia przewagi pozycyjnej (np. zdobycia centrum, otworzenia linii do ataku na króla, opanowania ważnego pola)
Więcej

Ciche posunięcie

Ciche posunięcie (cichy ruch) – ruch o dużej sile, który na pierwszy rzut oka wydaje się zupełnie niegroźny.

Jest to posunięcie pozornie nie zmieniające pozycji (np. ruch figurą o jedno pole), a w rzeczywistości stwarzające przeciwnikowi ogromne problemy i radykalnie zmieniające ocenę pozycji. W przeciwieństwie do typowych motywów taktycznych, brakuje tutaj bezpośredniej groźby (np. szacha, ataku na bierkę, groźby dorobienia hetmana). W rzeczywistości ciche posunięcie posiada głęboką ideę taktyczną lub strategiczną. Często charakteryzuje grę wybitnych szachistów.

Więcej

Bateria

Bateria – ustawienie figur (zdwojenie, strojenie) w tym samym rzędzie, kolumnie lub przekątnej, celem wzmocnienia ich siły działania. Baterie mogą tworzyć np. dwie wieże na otwartej linii “a” lub hetman i goniec na przekątnej “a1-h8”. Bateria jest groźnym elementem walki taktycznej, występującym w wielu kombinacjach szachowych.

Przykłady baterii

Poniżej znajduję się przykład baterii białego hetmana oraz dwóch białych wież na linii “g”. Białe zaczynają grę i wykonują efektowną kombinację.

Więcej

Atak z odsłony

Atak z odsłony (odkryty atak) – podstawowy motyw taktyki szachowej. Sytuacja, w której bierka atakującego gracza odsłania inną bierkę tego samego koloru, powodując w ten sposób atak na bierkę przeciwnika. Dodatkowo, bierka odsłaniająca może również atakować którąś z bierek przeciwnika (lecz nie musi). Jeżeli po odsłonięciu atakowany jest król przeciwnika, mamy do czynienia z szachem z odsłony.

Przykłady ataku z odsłony

Więcej