Poprawne poświęcenie (poprawna ofiara) – ofiara materiału (bierek) które przynosi zaplanowane korzyści (rekompensatę), np. decydujący atak matowy na króla, opanowanie wolnej linii, kontrgrę na hetmańskim skrzydle.

Jeżeli podczas partii przeciwnik obroni się lub po jej zakończeniu analizy pokażą, że można był skutecznie się obronić, co dałoby przewagę stronie przyjmującej poświęcenie – poświęcenie nazywa się wówczas niepoprawnym (lub też niepoprawną ofiarą).