Groźba

Groźba – stworzenie realnego zagrożenia dla przeciwnika, najczęściej w postaci ataku na jego bierkę, choć może być też atak na inny obiekt w jego pozycji.


Przykłady gróźb

  • Atak na króla (groźba mata w jednym lub kilku następnych posunięciach)
  • Atak na inną figurę (zagrożenie zbiciem niebronionej figury lub zagrożenie zbiciem bronionej figury silniejszej figurą słabszą, np. skoczkiem hetmana)
  • Groźba zdobycia przewagi pozycyjnej (np. zdobycia centrum, otworzenia linii do ataku na króla, opanowania ważnego pola)

Podobne Post