Ciche posunięcie (cichy ruch) – ruch o dużej sile, który na pierwszy rzut oka wydaje się zupełnie niegroźny.

Jest to posunięcie pozornie nie zmieniające pozycji (np. ruch figurą o jedno pole), a w rzeczywistości stwarzające przeciwnikowi ogromne problemy i radykalnie zmieniające ocenę pozycji. W przeciwieństwie do typowych motywów taktycznych, brakuje tutaj bezpośredniej groźby (np. szacha, ataku na bierkę, groźby dorobienia hetmana). W rzeczywistości ciche posunięcie posiada głęboką ideę taktyczną lub strategiczną. Często charakteryzuje grę wybitnych szachistów.