Bateria – ustawienie figur (zdwojenie, strojenie) w tym samym rzędzie, kolumnie lub przekątnej, celem wzmocnienia ich siły działania. Baterie mogą tworzyć np. dwie wieże na otwartej linii „a” lub hetman i goniec na przekątnej „a1-h8”. Bateria jest groźnym elementem walki taktycznej, występującym w wielu kombinacjach szachowych.

Przykłady baterii

Poniżej znajduję się przykład baterii białego hetmana oraz dwóch białych wież na linii „g”. Białe zaczynają grę i wykonują efektowną kombinację.