Romantyczne szachy

Romantyczne szachy – określenie sposobu gry szachowej popularnego w XIX w., charakteryzującego się brawurowym atakiem na króla, odważnymi kombinacjami, licznymi ofiarami, co powodowało bardzo szybki przebieg rozgrywki. Popularne wówczas były agresywne otwarcia i gambity, przede wszystkim zaś różne odmiany gambitu królewskiego. Analogicznie do epoki romantycznej w literaturze i sztuce, emocje i piękno miały większe znaczenie […]

Rosyjska szkoła szachowa

Rosyjska szkoła szachowa (dawniej radziecka szkoła szachowa) – ogólna nazwa na system metodycznego kształcenia szachistów w ZSRR, a następnie Rosji, zakładający wytrenowanie mistrzów szachowych od podstaw. Radziecka szkoła szachowa uznawana była za najlepszy system rozwoju szachistów na świecie. Traktowała szachy jako połączenie sportu, sztuki, nauki, ale także kultury. Doprowadziła do uzyskania przez szachistów oraz szachistek […]

Impreza szachowa

Impreza szachowa – wydarzenie, widowisko szachowe, w którym uczestniczą szachowi zawodnicy, sędziowie, kibice. Na ogół umożliwia spełnienie celów sportowych (np. wyłonienie najlepsze szachisty z regionu) – np. mecz, turniej, olimpiada szachowa, propagandowych (popularyzujących szachy) – np. symultana, konkurs rozwiązywania zadań, wykład szachowy, dostarczające wrażeń i emocji zarówno sportowych, rozrywkowych jak i kulturalnych.

Caissa

Caissa – bogini i patronka szachów. Po raz pierwszy opisana w 1527 r. w dziele „Scacchia, Ludus” autorstwa włoskiego poety Marco Girolamo Vida. W 1763 r. pojawiła się w wierszu angielskiego poety Sir Williama Jones’a (oryginalnie w wersji łacińskiej, ale potem Jones przetłumaczył wiersz na język angielski) Caissa or the games of chess (Caissa albo […]