Impreza szachowa – wydarzenie, widowisko szachowe, w którym uczestniczą szachowi zawodnicy, sędziowie, kibice. Na ogół umożliwia spełnienie celów sportowych (np. wyłonienie najlepsze szachisty z regionu) – np. mecz, turniej, olimpiada szachowa, propagandowych (popularyzujących szachy) – np. symultana, konkurs rozwiązywania zadań, wykład szachowy, dostarczające wrażeń i emocji zarówno sportowych, rozrywkowych jak i kulturalnych.