J’adoube

„J’adoube” – zwrot pochodzenia francuskiego oznaczający to samo, co „poprawiam”, stosowany podczas poprawiania bierek podczas rozgrywania partii turniejowej, aby uniknąć konieczności poruszania się bierki zgodnie z zasadą „dotknięta – idzie”. Zwrot wyszedł poza granice Francji i jest ogólnie przyjęty w całym świecie szachowym, używają go zawodnicy na turniejach amatorskich i profesjonalnych.

Zasada 50 posunięć

Zasada 50 posunięć (prawo 50 posunięć, zasada 50 posunięć bez bicia i ruchu pionem) – zasada panująca w szachach mówiąca, iż jeśli przez 50 posunięć nie wykonano żadnego bicia, ani też ruchu pionem, orzekany jest remis (na wniosek zawodnika). W przypadku wykonania bicia lub ruchu pionem, liczenie zaczyna się od nowa. Zastosowanie tej zasady jest jednym […]

Zapisane posunięcie

Zapisane posunięcie – dawniej (gdy dopuszczane było przerywanie i odkładanie partii szachowej) jawne lub tajne posunięcie zapisane przez zawodnika będącego na posunięciu na formularzu (blankiecie) specjalnie do tego przeznaczonym. Zapis posunięcia zawsze musiał odbywać się w obecności sędziego turnieju.

Wieczny szach

Wieczny szach – sytuacja, w której jeden z graczy nieustannie szachuje króla przeciwnika, a ten nie może temu w żaden sposób zapobiec. Rezultatem partii jest wówczas remis. Wieczny szach jest często elementem kombinacji szachowych w celu uzyskaniu remisowego wyniku i stanowić może ostatnią deskę ratunku w trudnym położeniu.

Walkower

Walkower – zwycięstwo bez gry dla zawodnika lub drużyny na skutek nie stawienia się na partię przeciwnika lub innych okoliczności przewidzianych przepisami (np. zbyt duże spóźnienie przeciwnika, brak prawa, licencji do gry).

Tabela wyników

Tabela wyników – tabela turniejowa, pokazująca wyniki (indywidualne lub drużynowe) w turnieju szachowym, tj. sumę zdobytych punktów, punktację dodatkową (np. punktację pomocniczą Bucholza, progres), miejsce, ranking, klub zawodnika itp.

Tabela turniejowa

Tabela turniejowa – ogólna nazwa na tabele szachowe używane podczas turniejów szachowych. Tabela turniejową może być np. tabela kojarzeń, tabela wyników indywidualnych, tabela wyników drużynowych, tabela postępów.

Tabela kojarzeń

Tabela kojarzeń: tabela zawierająca kojarzenia zawodników danej rundy w turnieju szachowym; tabela używana w systemach gry kołowej, z góry określająca, którzy zawodnicy (oraz jakim kolorem) grają ze sobą w każdej z rund. Tabele kojarzeń dla systemów kołowych są umieszczane w przepisach FIDE oraz kodeksach szachowych poszczególnych państw, z reguły obejmują one turnieje w ilości zawodników […]

Elo

(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.) Elo (System Elo) – międzynarodowy, oficjalny system punktacji rankingowej szachistów, obowiązujący w FIDE od 1970 r, który opracowany został przez Amerykanina Arpada Elo. Ma na celu określenie względnej, aktualnej siły gry zawodników i wyrażony jest w punktach od 1000 wzwyż. System Elo opiera się na określeniu wzajemnych, […]

Strefa rozgrywek

„Strefa rozgrywek“ oznacza kompleks pomieszczeń, w których odbywa się turniej lub inna impreza szachowa. Elementy wchodzące w skład „strefy rozgrywek” Przepisy określają, że: „Strefa rozgrywek obejmuje: wydzielone salę gry, pokoje do odpoczynku, sanitariaty, wydzielony bufet, specjalnie wydzieloną palarnię i inne pomieszczenia wyznaczone przez sędziego. „Sala gry” oznacza miejsce, w którym są rozgrywane partie. Tylko za zgodą arbitra: a. […]