Tabela kojarzeń:

  1. tabela zawierająca kojarzenia zawodników danej rundy w turnieju szachowym;
  2. tabela używana w systemach gry kołowej, z góry określająca, którzy zawodnicy (oraz jakim kolorem) grają ze sobą w każdej z rund. Tabele kojarzeń dla systemów kołowych są umieszczane w przepisach FIDE oraz kodeksach szachowych poszczególnych państw, z reguły obejmują one turnieje w ilości zawodników od 4 do 20.
Przykład tabeli kojarzeń w turnieju kołowym dla 10 zawodników.
Runda Szachownica (numer stolika)
1. 2. 3. 4. 5.
I 1 – 10 2 – 9 3 – 8 4 – 7 5 – 6
II 10 – 6 7 – 5 8 – 4 9 – 3 1 – 2
III 2 – 10 3 – 1 4 – 9 5 – 8 6 – 7
IV 10 – 7 8 – 6 9 – 5 1 – 4 2 – 3
V 3 – 10 4 – 2 5 – 1 6 – 9 7 – 8
VI 10 – 8 9 – 7 1 – 6 2 – 5 3 – 4
VII 4 – 10 5 – 3 6 – 2 7 – 1 8 – 9
VIII 10 – 9 1 – 8 2 – 7 3 – 6 4 – 5
IX 5 – 10 6 – 4 7 – 3 8 – 2 9 – 1

W poszczególnych polach tabeli zaznaczono kojarzenia zawodników, np.