„Strefa rozgrywek“ oznacza kompleks pomieszczeń, w których odbywa się turniej lub inna impreza szachowa.

Elementy wchodzące w skład „strefy rozgrywek”

Przepisy określają, że:

„Strefa rozgrywek obejmuje: wydzielone salę gry, pokoje do odpoczynku, sanitariaty, wydzielony bufet, specjalnie wydzieloną palarnię i inne pomieszczenia wyznaczone przez sędziego.

„Sala gry” oznacza miejsce, w którym są rozgrywane partie.

Tylko za zgodą arbitra:
a. zawodnik może opuścić „strefę rozgrywek”.
b. zawodnik, będący na posunięciu, może opuścić „salę gry”.
c. osoba, która nie jest zawodnikiem ani sędzią może przebywać w „sali gry”.

W trakcie rozgrywania partii, w strefie rozgrywek, zawodnik nie ma prawa posiadania telefonu komórkowe.”