(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.)

Końcówka, gra końcowa – trzecia (obok debiutu i gry środkowej) i ostatnia faza partii, w której na szachownicy pozostało niewiele figur, a król nie jest już narażony na tak duże niebezpieczeństwo jak we wcześniejszych etapach gry.