IFSB

IFSB (Internationaler Fernschachbund) – Międzynarodowy Związek Gry Korespondencyjnej – jedna z pierwszych poważnych organizacji szachowej gry kortespondencyjnej, założona w Berlinie 2 grudnia 1928r.

IFSB opracowało pierwsze przepisy gry korespondencyjnej w turniejach międzynarodowych. Wiele z tych przepisów pozostało aktualnych do dziś., autorem zaś był E. Dyckhoff, pózniejszy wielokrotny mistrz związku. Wprowadziła też tytuł mistrza gry korespondencyjnej.

Po zakończeniu II wojny światowej IFSB zostało wcielone do nowej organizacji ICCA.

Więcej

ICCF

ICCF (The International Correspondence Chess Federation) – zał. w 1951 r. Międzynarodowa Federacja Szachowej Gry Korespondencyjnej – organizacja szachistów korespondencyjnych, powstała z organizacji ICCA (a wcześniej IFSB), organizująca turnieje gry korespondencyjnej, ustalająca jej zasady i współpracują na wielu płaszczyznach z FIDE.

Więcej

ICCA

ICCA (International Chess Correspondence Association) – zał. w 1945 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Szachowej Gry Korespondencyjnej – organizacja szachistów korespondencyjnych, która przekształciła się w 1951 r. w ICCF (The International Correspondence Chess Federation).

Więcej

IBCA

IBCA (International Braille Chess Association) – zał. w 1950 r. przez angielskiego szachistę R. W. Bonhama Międzynarodowe Stowarzyszenie Szachistów Niewidomych – organizacja zrzeszająca szachistów niewidomych, organizująca m. in. Mistrzostwa Świata Niewidomych i współpracująca z FIDE. Szachiści niewidomi grają na specjalnie do tego przygotowanych szachach i zegarach dla niewidomych.

Więcej

Gens una sumus

"Gens una sumus"
Dewiza FIDE – „Gens una sumus”

"Gens una sumus" (łac. "Jesteśmy jedną rodziną") – motto Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE, odnoszące się do idei łączenia się wysiłków szachistów i organizacji szachowych, towarzyszące wszystkim turniejom organizowanym oficjalnie przez FIDE. Motto „Gens una sumus”jest często umieszczane na plakatach, bannerach, stronach internetowych, dyplomach i materiałach prasowych, wraz z logo FIDE.

Więcej

FIDE

FIDEMiędzynarodowa Federacja Szachowa (fr. Fédération Internationale des Échecs) – organizacja utworzona 20.07.1924 r. w Paryżu i zrzeszająca narodowe związki szachowe z całego świata. Motto FIDE to „Gens una sumus” (łac. „Jesteśmy jedną rodziną”). Zajmuje się ustaleniem przepisów szachów, nadawaniem tytułów szachowych, obliczaniem rankingów oraz oragnizacją najważniejszych meczów, turniejów i innych wydarzeń szachowych na świecie.

Pierwszym prezydentem FIDE był mistrz świata Max Euwe, obecnym od roku 1995 jest Kirsan Ilumżynow.

Więcej