IFSB

IFSB (Internationaler Fernschachbund) – Międzynarodowy Związek Gry Korespondencyjnej – jedna z pierwszych poważnych organizacji szachowej gry kortespondencyjnej, założona w Berlinie 2 grudnia 1928r. IFSB opracowało pierwsze przepisy gry korespondencyjnej w...

ICCF

ICCF (The International Correspondence Chess Federation) – zał. w 1951 r. Międzynarodowa Federacja Szachowej Gry Korespondencyjnej – organizacja szachistów korespondencyjnych, powstała z organizacji ICCA (a wcześniej IFSB), organizująca turnieje gry...

ICCA

ICCA (International Chess Correspondence Association) – zał. w 1945 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Szachowej Gry Korespondencyjnej – organizacja szachistów korespondencyjnych, która przekształciła się w 1951 r. w ICCF (The International Correspondence...

IBCA

IBCA (International Braille Chess Association) – zał. w 1950 r. przez angielskiego szachistę R. W. Bonhama Międzynarodowe Stowarzyszenie Szachistów Niewidomych – organizacja zrzeszająca szachistów niewidomych, organizująca m. in. Mistrzostwa Świata...

Gens una sumus

"Gens una sumus" (łac. "Jesteśmy jedną rodziną") – motto Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE, odnoszące się do idei łączenia się wysiłków szachistów i organizacji szachowych, towarzyszące wszystkim turniejom organizowanym oficjalnie...

FIDE

FIDE – Międzynarodowa Federacja Szachowa (fr. Fédération Internationale des Échecs) – organizacja utworzona 20.07.1924 r. w Paryżu i zrzeszająca narodowe związki szachowe z całego świata. Motto FIDE to “Gens una sumus” (łac. “Jesteśmy jedną...