ICCA (International Chess Correspondence Association) – zał. w 1945 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Szachowej Gry Korespondencyjnej – organizacja szachistów korespondencyjnych, która przekształciła się w 1951 r. w ICCF (The International Correspondence Chess Federation).