Szachista

Szachista (gracz szachowy, zawodnik) 1. Określenie na gracza grającego w szachy, niezależnie od posiadanego poziomu gry. W oficjalnych zawodach (turniejach, meczach) wszystkich szachistów obowiązują przepisy ustanowione przez Międzynarodową Federację Szachową FIDE. 2. „Szachista” – polskie czasopismo szachowe (miesięcznik) wydawane od 1933 r., najpierw pod redakcją Henryka Friedmana i Stefana Popiela, obecnie pod redakcją znanego międzynarodowego działacza i […]

Mój System

„Mój System” – wiekopomne i przełomowe dzieło Arona Nimzowitscha, w którym zawarł przełomowe koncepcje dotyczące strategii szachowej. Kontynuacją książki były kolejne tomy „Moj System w Praktyce” oraz „Szachowa Blokada”, w których autor rozwinął idee pochodzące z „Mojego Systemu.

Diagram

Diagram – graficzna ilustracja sytuacji na szachownicy, używana do przedstawiania pozycji z partii szachowych, zadań i kombinacji szachowych. Szachownica na diagramie oznaczona jest numerami rzędów (od 1 do 8) oraz kolumn (od A do H), bierki na niej reprezentowane są przez symbole figur szachowych (z reguły są to obrazki bądź czcionka szachowa / font szachowy). […]

Czasopismo szachowe

(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.) Czasopisma szachowe, czasopismo szachowe – czasopisma i periodyki (obecnie często wydawane również w formie elektronicznej) poświęcone grze w szachy – do najpopularnych na świecie należą: „Informator Szachowy” (Jugosławia), „64” (Rosja), „New in Chess” (USA), ChessBase Magazine (Niemcy), zaś w Polsce: „Panorama Szachowa”, „Szachy Chess”, „Mat”. Szachowe czasopisma […]