Szachista

Szachista (gracz szachowy, zawodnik)

1. Określenie na gracza grającego w szachy, niezależnie od posiadanego poziomu gry. W oficjalnych zawodach (turniejach, meczach) wszystkich szachistów obowiązują przepisy ustanowione przez Międzynarodową Federację Szachową FIDE.

2. „Szachista” – polskie czasopismo szachowe (miesięcznik) wydawane od 1933 r., najpierw pod redakcją Henryka Friedmana i Stefana Popiela, obecnie pod redakcją znanego międzynarodowego działacza i sędziego szachowego – Andrzeja Filipowicza.

Magazyn publikuje nowości, relacje z turniejów szachowych, materiały szkoleniowe, zdjęcia, sylwetki i wywiady ze znanymi szachistami, artykuły związane z historią szachów, ciekawostki oraz zadania (kombinacje, studia szachowe) do samodzielnego rozwiązywania

Obecnie wydawany jest pod Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE oraz posiada własny serwis internetowy z popularnym forum dyskusyjnym: www.szachista.com.

Więcej

Mój System

„Mój System” – wiekopomne i przełomowe dzieło Arona Nimzowitscha, w którym zawarł przełomowe koncepcje dotyczące strategii szachowej. Kontynuacją książki były kolejne tomy „Moj System w Praktyce” oraz „Szachowa Blokada”, w których autor rozwinął idee pochodzące z „Mojego Systemu.

Więcej

Diagram

Diagram – graficzna ilustracja sytuacji na szachownicy, używana do przedstawiania pozycji z partii szachowych, zadań i kombinacji szachowych. Szachownica na diagramie oznaczona jest numerami rzędów (od 1 do 8) oraz kolumn (od A do H), bierki na niej reprezentowane są przez symbole figur szachowych (z reguły są to obrazki bądź czcionka szachowa / font szachowy).

Diagramów używa się w książkach, czasopismach, program szachowych i stronach internetowych, celem lepszego przedstawienie analiz szachowych i ułatwienia wyobrażenia sobie pozycji szachowej przez czytelnika.

Diagram szachowy
Diagram szachowy
Oznaczenia literowe i cyfrowe (A-H, 1-8)
ułatwiają odczytywanie algebraicznej notacji szachowej.
Więcej

Czasopismo szachowe

(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.)

Czasopisma szachowe, czasopismo szachowe – czasopisma i periodyki (obecnie często wydawane również w formie elektronicznej) poświęcone grze w szachy – do najpopularnych na świecie należą: „Informator Szachowy” (Jugosławia), „64” (Rosja), „New in Chess” (USA), ChessBase Magazine (Niemcy), zaś w Polsce: „Panorama Szachowa”, „Szachy Chess”, „Mat”.

Szachowe czasopisma zagraniczne

  • „Šahovski Informator” („Informator Szachowy”, kwartalnik, Jugosławia, do niedawna podstawowy magazyn dla profesjonalnych graczy szachowych)
  • „64” (dwutygodnik, Rosja)
 • „New In Chess” (8 razy do roku, USA)
 • „The American Chess Magazine” (USA, pierwszy czasopismo szachowe w USA)
 • „Chess World” (miesięcznik, Australia)

Szachowe czasopisma polskie

 • „Szachista” (miesięcznik, obecnie pod patronatem FIDE)
 • „Panorama Szachowa” (miesięcznik, wyd. Penelopa)
 • „Szachy” (miesięcznik, wydawany w latach 1947-1990)
 • „Szachy Chess” (miesięcznik, pod red. Piotra Kaczorowskiego)
Więcej