Diagram – graficzna ilustracja sytuacji na szachownicy, używana do przedstawiania pozycji z partii szachowych, zadań i kombinacji szachowych. Szachownica na diagramie oznaczona jest numerami rzędów (od 1 do 8) oraz kolumn (od A do H), bierki na niej reprezentowane są przez symbole figur szachowych (z reguły są to obrazki bądź czcionka szachowa / font szachowy).

Diagramów używa się w książkach, czasopismach, program szachowych i stronach internetowych, celem lepszego przedstawienie analiz szachowych i ułatwienia wyobrażenia sobie pozycji szachowej przez czytelnika.

Diagram szachowy
Diagram szachowy
Oznaczenia literowe i cyfrowe (A-H, 1-8)
ułatwiają odczytywanie algebraicznej notacji szachowej.