Błąd – w szachach pojęcie odnoszące się zazwyczaj do posunięcia, po którym nastąpiło pogorszenie pozycji; może też oznaczać pojęcie błędu w bardziej szerokim sensie.

Błędy w szachach możemy podzielić na kilka charakterystycznych typów. Poniżej znajduje się podstawowa klasyfikacja rodzajów błędów w szachach wraz z ich charakterystycznymi przykładami.


Rodzaje błędów

w szachach

Błędy taktyczne (kombinacyjne)

Błędy taktyczne to najprostszy, a wśród początkujących szachistów najczęściej występujący typ błędów. Z uwagi na swą naturę, zazwyczaj już jeden duży błąd taktyczny prowadzi do przegrania partii, nawet wśród arcymistrzów. Poniżej wymienione zostały przykłady błędów taktycznych:


Błędy strategiczne (pozycyjne)

Inaczej sprawa wygląda w przypadku błędów strategicznych. Wiążą się one nie z bezpośrednią stratą materialną, ale są wynikiem niewłaściwego rozgrywania pozycji lub błędnej jej oceny. O ile błędy taktyczne nie zdarzają się często wśród graczy z wysokimi kategoriami, to błędy strategiczne, związane ze złą koncepcją gry, są na ogół przyczyną porażki na najwyższym szczeblu. Przykłady:


„Błędy psychologiczne”

Choć nie jest to typ błędu związany bezpośrednio z samą grą szachową, to jednak, jak wskazuje praktyka, może mieć ogromne znaczenie w ostatecznym wyniku pojedynku.