(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.)

Bierki – całościowe określenie na figury oraz piony szachowe.

Bierki szachowe to: króle, hetmany, wieże, gońce, skoczki oraz piony.


Nazwy bierek szachowych w językach świata

Nazwy bierek szachowych w różnych jezykach
Język Król Hetman Wieża Goniec Skoczek pion
Angielski (english) King Queen Rook Bishop Knight pawn
Niemiecki (deutsch) Konig Dame Turm Läufer Springer Bauer
Rosyjski (russki) король ферзь башня слон конь пешка
Hiszpański (ajedrez) rey dama, reina torre alfil caballo peón
Indie (šatranj) bādšāh farzī, wazīr kištī, hāthī, rukh ũt ghorā pyādā, paidal