Sala turniejowa – miejsce, w którym rozgrywa się partie szachowe w trakcie odbywania się imprezy szachowej (turnieju, meczu, olimpiady).

Sala turniejowa, a strefa rozgrywek

Dawniej „sala turniejowa” oznaczała jedno lub więcej pomieszczeń, na których znajdują się stoliki z szachownicami, stanowiska sędziowskie, tablice wyników i ogłoszeń, podium, toalety oraz wszelkie inne elementy wymagane podczas organizacji zawodów.

Obecnie (od lipca 2014r.) oznacza tylko i wyłącznie salę, w której odbywa się gra. Pozostałe elementy wchodzą w skład strefy rozgrywek”.

Wymogi dla sali turniejowej.

Sala turniejowa, zwłaszcza dla turniejów rangi międzynarodowej, musi spełniać cały szereg warunków określonych przez przepisy FIDE. Dotyczą one powierzchni, oświetlenia, temperatury panującej na sali oraz innych elementów.