„Poprawiam” – sentencja wypowiadana przez szachistę podczas turnieju, uprzedzająca o zamiarze poprawienia niewłaściwie (nierówno) stojącej bierki na szachownicy. Słowa te mają na celu uniknięcie przymusu poruszenie się dotkniętą już bierką, który wynika z zasad przepisów gry szachowej, czyli tzw. zasady „Dotknięta idzie.”

Przepisy gry jednoznacznie nakładają konieczność poruszenia się (lub bicia) dotkniętą bierką, zaś w przypadku zamiaru poprawienia położenia figury (figur) należy właśnie stosować zwrot „poprawiam”.

Przepisy dotyczące dotkniętej bierki

W świetle aktualnych przepisów FIDE, obowiązek wykonania ruchu dotkniętą bierką powstaje tylko wtedy, gdy bierka dotknięta została „intencjonalnie” (celowo).

Jeśli więc np. zawodnik przypadkowo (tj. nie „intencjonalnie”) dotknął zewnętrzną częścią dłoni bierkę, nie musi wykonywać nią ruchu, nawet jeśli nie wypowiedział słów „poprawiam”.