Dotknięta bierka – bierka dotknięta ręką przez zawodnika. Zgodnie z przepisami, jeżeli gracz dotknie intencjonalnie bierki, musi wykonać nią ruch. Jeżeli zaś postawi bierkę na wybranym polu i puści ją, wykonał ruch i nie może go cofnąć. Zasada to nosi potocznie nazwę "dotknięta idzie, postawiona stoi". Podobnie, jeżeli gracz dotknie bierki przeciwnika, musi ją zbić. Należy jednak pamiętać, że wszystkie te zasady mają moc tylko wtedy, gdy w/w posunięcia są zgodne z pozostałymi przepisami. Nie można więc np. zbić króla przeciwnika, nawet jeśli się go dotknęło.