Wygrana – w szachach to:

1. Zwycięstwo. Może być osiągnięte na kilka sposobów:

2. Oznaczenie występujące przy zadaniach szachowych i studiach szachowych, najczęściej pod diagramem przedstawiających pozycję.

Oznacza ono, że zaczynający wygrywa nawet przy najlepszej obronie przeciwnika. Czasami stosuje się dłuższy (ale tożsamy) zapis: „Białe zaczynają i wygrywają.” lub „Czarne zaczynają i wygrywają.”.

Przykład wygranej w studium szachowym

Poniższy diagram ilustruje tzw. pozycję Saavedry, w której białe zaczynają i wygrywają.