Tempo – w szachach można oznaczać różne pojęcia.

1. Z uwagi na turowy charakter królewskiej gry, odpowiednik najmniejszej jednostki czasu, co w praktyce oznacza ruch jednej ze stron (tzw. półruch).

Tempo ma ogromne znaczenie zwłaszcza w pozycjach otwartych, o charakterze taktycznym, gdzie każdy ruch (tempo) może zdecydować o wygranej jednej lub drugiej strony. Posiadanie tempa więcej może oznaczać przywilej dzierżenia inicjatywy, ciągłego bycia na ruchu – gdyż przeciwnik zmuszony jest do parowania gróźb – i bywa przez to ważniejsze od przewagi materialnej.

Wyrażenie „strata tempa” oznacza zmarnowany ruch lub ruch dwa razy tą samą figurą.

2. W kompozycji szachowej (problemistyce) pozycja, w której strona będąca na ruchu musi wykonać ruch dla siebie niekorzystny.

3. Charakter walki szachowej, czyli szybkość jej prowadzenia. Można mówić, że np. „gra rozwija się w szybkim tempie” lub atak prowadzony jest „w wolnym tempie”.