Skrzydło hetmańskie – określenie na połowę szachownicy znajdującą się po stronie hetmanów, tj. prostokąt o wierzchołkach złożonych z pól: d1, a1, a8, d8.

Razem ze skrzydłem królewskim, tworzą powierzchnię całej szachownicy.