Skrzydło królewskie – określenie na połowę szachownicy znajdującą się po stronie króli, tj. prostokąt o wierzchołkach złożonych z pól: h1, h8, e8, e1.

Razem ze skrzydłem hetmańskim, tworzą powierzchnię całej szachownicy.