(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga znaczącego rozwinięcia.)

Notacja algebraiczna – najpopularniejsza forma zapisu partii (gier) szachowych, wykonywana przy użyciu liter i cyfr. Stosowana jest podczas rozgrywania turniejów szachowych, zapisywania partii szachowych w literaturze lub w internecie.

Zasady notacji algebraicznej

Każde pole na szachownicy oznacza się współrzędnymi składającymi się z liter A-Z oraz cyfr 1-8. Bierki szachowe mają przypisane symbole literowe wzięte od pierwszej litery swojej nazwy, w języku polskim są to:

Podczas zapisu partii szachowej zapisuje się pole, z którego figura wychodzi
oraz pole, na które się przemieszcza (notacja pełna) lub też tylko i wyłącznie
pole na które dana bierka się przemieszcza (notacja skrócona, najcześciej używana).
Każdy pelny ruch (tj. bialego i czarnego) jest kolejno numerowany, liczac od 1, tj. 1., 2, 3. itd. i ozpoczyna się od zapisu posunięcia białych.
Przyjęło się rownież nie zapisywać skrótu symbolu pionka – „p”.

Przykłady

Pełna notacja algebraiczna

Skrócona notacja algebraiczna