(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.)

Debiuty półotwarte – debiuty rozpoczynające się od posunięcia 1.e4, w którym czarne wybierają dowolny ruch inny niż 1…e5 (wówczas mamy do czynienia z debiutami otwartymi)


Najważniejsze debiuty półotwarte