(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.)

Debiuty otwarte – debiuty rozpoczynające się od posunięć 1.e4 e5.


Najważniejsze debiuty otwarte

Debiuty otwarte kształtowały się jako pierwsze w długiej historii rozwoju teorii debiutów. Były bardzo popularne w XVIII i XIX w. wśród mistrzów szachowych, prowadząc do otwartej i bezpośredniej gry. Obecnie są już mniej popularne (za wyjątkiem partii hiszpańskiej) i dominują głównie wśród graczy stawiających pierwsze kroki szachowe. Arcymistrzowie preferują prowadzące do bardziej złożonej i strategicznej gry debiuty półotwarte i zamknięte.