(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.)

Centrum – cztery pola: e4, d4, e5, d5 znajdujące się w samym środku szachownicy. Uznawane są za najdogodniejsze miejsce do ustawienia pionów i figur, z uwagi na możliwość najsilniejszgo oddziaływania w nim szachowych bierek. Używa się również pojęcia „poszerzone” albo „rozszerzone” centrum, mając na myśli dodatkowo pola sądiadujące, tj. kwadrat c3-c6-f6-f3 bądź prostokąt c4-c5-f4-f5.


Podział centrum ze względu na charakter

partii szachowej, zgodnie z zasadami strategii, przeciwnicy starają się opanować centrum pionami (tzw. centrum pionowe), figurami (centrum figurowe) lub zarówno pionami jak i figurami (centrum pionowo-figurowe).


Podział centrum pionowego ze względu na strukturę

Z uwagi na ustawienie pionów w centrum, według strategii szachowej, dzielimy na następujące rodzaje:

Struktura centrum pionowego – przykłady