Rekompensata

Rekompensata – w ogólności uzyskanie korzyści (materialnych lub pozycyjnych) w zamian za poniesione straty (materialne lub pozycyjne).

Mamy w związku z tym do czynienia z kilkoma rodzajami rekompensat.

Rekompensata materialna

Jest to rekompensata materialna za utracony materiał, prowadząca do równowagi materialnej np.

  • dwa skoczki i goniec za hetmana,
  • wieża za 5 pionów,
  • skoczek i dwa piony za wieżę.

Przykład rekompensaty materialnej.

Rekompensata pozycyjna

Najczęściej jest to rekompensata w postaci korzyści pozycyjnych w zamian za poświęcony materiał, np.

  • inicjatywa za piona,
  • rozbicie pozycji króla w zamian za oddanie figury,
  • rekompensata w postaci jednego czynnika pozycyjnego w zamian za drugi (np. inicjatywa w zamian za słaba strukturę pionową).

W notacji szachowej rekompensatę oznacza się symbolem =/∞.

Przykład rekompensaty pozycyjnej.

Podobne Post