Przestrzeń – w szachach to:

  1. w ogólności cała powierzchnia szachownicy, tj. 64 pola
  2. w sensie strategicznym element pozycji (przewaga strategiczna) dający graczowi swobodę w manewrach (przestawianiu) swoich bierek. Przestrzenią może być centrum, część skrzydła lub nawet kilka znaczących pól. Gdy gracz ma więcej przestrzeni, mówi się o przewadze przestrzeni. Przeciwieństwem przestrzeni jest ścieśnienie. W partiach na najwyższym poziomie jest to często decydujący o przebiegu partii element pozycyjny (przy zachowaniu równowagi pozostałych elementów).

Przykłady partii z przewagą przestrzeni