Centralizacja – w podstawowym znaczeniu przemieszczenie figury (bądź figur) do centrum szachownicy (np. przemieszczenie hetmana do centrum to centralizacja hetmana).

W szerszym pojęciu strategii szachowej centralizacja to zasada nakazująca przesuwanie figur w kierunku centralnych pól szachownicy, gdzie wykazują się największą siłą oddziaływania (wywierają największy nacisk) na pozycję przeciwnika. W centralnym obszarze szachownicy figury wykazują się dużymi możliwościami manewrowania, w tym łatwego przemieszczenia się na skrzydło królewskie lub hetmańskie, na którym toczy się aktualna walka.

Zasada centralizacji w kontekście strategii szachowej została po raz pierwszy dokładniej omówiona w dziele Arona Nimozwistscha „Mój System”, gdzie poświęcił jej cały rozdział.