(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.)

Gra na ślepo – forma gry, w której jeden bądź obaj zawodnicy grają bez patrzenia na szachownicę, a więc całkowicie w wyobraźni; we współczesnych turniejach gry na ślepo mogą posiadać komputer z pustą szachownicą, na której wykonują ruchy niewidocznymi bierkami.

W przeszłości gra na ślepo była wykonywana przez wybitnych szachistów jako pokaz ogromnych możliwości umysłowych. Szczególnymi przypadkami były symultany gry na ślepo, w których symultanista rozgrywał partię z kilkunastoma bądź kilkudziesięcioma przeciwnikami. Za stojący na najwyższym poziomie (choć nie z największą ilością przeciwników) uznaje się seans gry na ślepo Aleksandra Alechina na 28 szachownicach w Paryżu 1925r., w którym osiągnął wynik +22 -3 =3 (83,9%).

Gra na ślepo w postaci symultan nie jest już tak powszechnie praktykowana, gdyż uznano, iż zmusza gracza do niezwykłego wysiłku umysłowego, mogąc narazić jego zdrowie na poważny uszczerbek.


Turnieje gry na ślepo


Symultany gry na ślepo