(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.)

Gra na fory (gra z handicapem) – rodzaj rozgrywki szachowej, w której jeden z zawodników (zazwyczaj z powodu swojej przeważającej siły gry) daje przeciwnikowi przewagę już na samym początku partii, np. w postaci usunięcia ze swoich sił jednej lub wielu bierek, albo dania przeciwnikowi dodatkowych ruchów.

Ten rodzaj gry (naturalnie niezgodny z oficjalnymi przepisami) był bardzo popularny w początkach XX. wieku w tzw. szachach kawiarnianych, zaś obecnie pojawia się w grze amatorów lub w szczególnym imprezach szachowych. Gra na fory może tez być dobrym narzędziem treningowym w początkowym okresie nauki szachów.


Przykłady gry na fory.


Charytatywna gra Kasparowa na fory


Gra na fory czasowe

Osobnym typem gry z forami są fory czasowe (przy zachowaniu równowagi materialnej).