Czteroosobowe szachy (szachy dla czterech) – odmiana szachów, w której uczestniczy czterech graczy.

Szachy czteroosobowe rozgrywane są na niestandardowej szachownicy, o łącznej liczbie 160 pól (4 prostokąty po 24 pola dla każdego z zawodników oraz część środkowa szachownicy o standardowych rozmiarach 64 pól). Istnieją 2 podstawowe warianty gry:

    1. każdy z graczy gra przeciwko wszystkim pozostałym – ten rodzaj gry ma burzliwy i nieprzewidywalny charakter, często dochodzi o szybkiego wyeliminowania jednego z graczy przez atak typu „trzech na jednego”
    2. gracze grają drużynowo , czyli 2 osoby przeciwko 2 pozostałym – przykładem może być gra białych oraz czerwonych przeciwko czarnym i niebieskim. Każdy z graczy może grać jedynie figurami w swoim kolorze, jednakże przy określaniu mata bierze się pod uwagę wszystkie figury posiadane przez daną drużynę. Przykładowo, czerwona figura może szachować czarnego króla, a niebieska odcinać mu drogę ucieczki.

W obydwu wersjach gracze wykonują ruchy naprzemiennie, wg ruchu wskazówek zegara. W wersji drużynowej gracze tej samej drużyny muszą siedzieć naprzeciwko siebie, aby nie wykonywać ruchu bezpośrednio po sobie.