Runda – jedna tura turnieju (lub meczu) szachowego, w której wszystkie pary zawodników (zgodnie z kojarzeniem) rozgrywają równocześnie ze sobą jedną partię.

Runda w zależności od tempa gry może trwać od kilku minut (w szachach błyskawicznych) do wielu godzin (w szachach klasycznych).

Czas trwania rundy stanowi dwukrotność tempa gry, np. jeżeli każdy z graczy dysponuje 30 minutami na rozegranie całej partii, runda trwać będzie do jednej godziny. Podobnie jest z ilością rund rozgrywanych dziennie.

W przypadku turniejów gry błyskawicznej i szybkiej, na ogół w ciągu jednego dnia rozgrywane są wszystkie rundy (najczęściej jest ich od 7 do 13). W przypadku zaś meczów o mistrzostwo świata runda może przeprowadzana być nawet raz na 2 dni, tak, aby z uwagi na rangę rozgrywek, dać zawodnikom czas na odpoczynek przed kolejną partią.