(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.)

Remis (nierozegrana, nierozstrzygnięta partia) – wynik w szachach, w których żaden z graczy nie zostaje zwycięzcą. Może być uzyskany na kilka różnych sposobów:

  1. wystąpił pat
  2. na szachownicy pozostało zbyt mało bierek, aby którykolwiek z graczy mógł dać mata (np. dwa króle lub dwa króle i goniec).
  3. jeden z graczy daje wiecznego szacha
  4. nastąpiło trzykrotne powtórzenie tej samej pozycji (niekoniecznie tych samych ruchów) i jeden z graczy reklamuje to sędziemu
  5. wykonano 50 posunięć bez bicia lub ruchu pionem
  6. oboje zawodnicy zgodzili się na remis
  7. sędzia orzekł remis, gdyż np. pozycja na szachownicy nie daje wg niego żadnych realnych szans na wygraną, a jeden z graczy próbuje wygrać wyłącznie przez czas.

Ważna uwaga: w wyżej wymienionych przypadkach nie ma znaczenia, ile czasu do namysłu pozostało graczom ma zegarach. Nawet jeśli czas jednemu lub obydwu zawodnikom zakończył się, to przypadki 1,2,6 natychmiast kończą się remisem, natomiast przypadki 3,4,5 oraz 7 wymagają uznania tego przez sędziego turnieju, tzw. reklamacji remisu u sędziego – o wyniku ostatecznie decyduje sędzia.

Zgadzanie się na remis

Dwa ostatnie przypadki są dosyć kontrowersyjne i zasady obowiązujące tutaj zmieniały się często w ciągu formowania się oficjalnych przepisów FIDE.

Zasada dająca graczom możliwość zgodzenia się na remis była wielokrotnie wycofywana i wprowadzana ponownie, z uwagi na dużą tendencję arcymistrzów do unikania walki i szybkiego zgadzania się na remis po niewielkiej ilości wykonanych ruchów (tzw. arcymistrzowie remisy). Nie podobało się to organizatorom, kibicom i sponsorom imprez szachowych. Obecnie możliwość zgadzania się na remis zależy w dużej mierze zarówno od FIDE jak organizatora i regulaminu imprezy szachowej. Często dopuszcza się możliwość zgody na remis dopiero od któregoś posunięcia, np. trzydziestego.