Przegrana

Przegrana –  pojęcie dwojakie:

  1. wynik oznaczający porażkę zawodnika
  2. w komentarzach szachowych – ocena pozycji oznaczająca, że przy prawidłowej grze obu stron, gracz nie ma już szans na uratowanie pozycji i jest skazany na porażkę.

Sposoby przegrania partii

  • otrzymanie mata
  • poddanie się
  • przekroczenie czasu do namysłu
  • kara sędziego (może to być np. kara za oszukiwanie lub niesportowe zachowanie, trzykrotne wykonanie nieprawidłowego ruchu, posiadanie urządzenia elektronicznego podczas partii, takiego jak telefon komórkowy)
  • (dawniej) zapisanie nieprawidłowego tajnego ruchu na blankiecie podczas odkładania partii

Podobne Post