Jury d’appeal – komitet, komisja odwoławcza na turnieju.

Jury d’appeal była organem popularnym na turniejach szachowych w XX w.  Stanowił ją najczęściej zespół znanych i szanowanych arcymistrzów, ustalany na początku imprezy szachowej (turnieju, meczu, olimpiady), do którego można było się jeszcze odwoływać (od decyzji sędziego głównego) jako instancji ostatecznej.

Jury d’appeal wybierane było najczęściej na dużych i znaczących imprezach międzynarodowych. Czasami zdarzało się, iż tworzone było ono na poczekaniu, dopiero w przypadku zaistnienia incydentu (konfliktu) pomiędzy graczem, a sędzią głównym.