Instruktor szachowy to określenia na jedno z trojga poniższych:

  1. formalnie osoba posiadająca kwalifikacje i uprawnienia do nauczania szachów nadane przez odpowiednią organizację szachową, np. FIDE
  2. najniższy sportowy stopień instruktorski (przed trenerem II klasy) w dyscyplinie szachy, nadawany przez Polski Związek Szachowy po odbyciu odpowiedniego kursu i zdaniu egzaminu
  3. potocznie nazwa szachisty uczącego szachów początkujących szachistów w klubach, szkołach, ośrodkach kultury itp. (niezależnie od faktycznie posiadanych uprawnień) oraz organizujących życie szachowe w swojej okolicy.