Wariant – pojęcie oznaczające:

1) debiut lub fragment debiutu szachowego, tj. kilka lub kilkanaście pierwszych posunięć opracowanych teoretycznie. Warianty debiutowe najczęściej posiadają własną nazwę, np. wariant Botwinnika w obronie słowiańskiej.

2) ciąg ruchów w dowolnym etapie partii, będący jedną z możliwych kontynuacji do zagrania. Wariant prowadzący do przewagi lub też składający się z najlepszych możliwych do zagrania ruchów nazywany jest często „właściwym”, „dobrym” lub „poprawnym”.

Liczenie wariantów

Technikę przewidywania kolejnych ruchów w wariantach w pamięci nazywa się liczeniem (obliczaniem) wariantów.

Jest to podstawowa technika treningu szachowego, opanowana do perfekcji przez najznakomitszych graczy szachowych (potrafiących liczyć po kilkanaście ruchów w skomplikowanych wariantach – patrz np. „Nieśmiertelna partia Kasparowa”.)