Szach – sytuacja w szachach, w której król jednej ze stron znajduje się w polu działania bierki przeciwnika (jest zagrożony biciem w następnym posunięciu). Strona szachowana ma obowiązek natychmiastowego zlikwidowania zagrożenia. Może to zrobić na jeden niżej wymienionych trzech sposobów.

Obrony przed szachem

Jeżeli nie ma możliwości obrony przed szachem następuje koniec partii – mat.

W notacji szachowej (zapisie partii), szach oznaczany jest symbolem „+”. Podwójny szach oznaczany jest też często symbolem "++". Wykonanie ruchu po którym jest szach określa się mianem "szachowania".

Patrz też: szach z odsłony, podwójny szach.