(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.)

Sędzia (arbiter) szachowy – osoba czuwająca nad przestrzeganiem przepisów FIDE oraz Kodeksu Polskiego Związku Szachowego w trakcie rozgrywania turniejów i meczów szachowych. Podczas małych turniejów (5-30 zawodników) sędziuje z reguły jedna osoba, podczas tych większych (powyżej 30 osób) jeden z sędziów (arbitrów) obejmuje funkcję sędziego głównego, pozostali stają się sędziami rundowymi (pomocniczymi). Sędziowie, tak jak zawodnicy, posiadają hierarchię przyznawanych klas i tytułów, odpowiadających ich doświadczeniu i osiągnięciom.

Klasy sędziowskie

Klasy sędziowskie okręgowe

  1. Sędzia klasy młodzieżowej (M),
  2. Sędzia klasy III (III),
  3. Sędzia klasy II (II).

Klasy sędziowskie centralne:

  1. Sędzia klasy I (I),
  2. Sędzia klasy państwowej (P).

Klasy sędziowskie międzynarodowe:

  1. Arbiter klasy FIDE (FA),
  2. Arbiter klasy międzynarodowej FIDE (IA).

Istnieją również klasy dla kompozycji szachowej.