Pole – jasna (biała) lub ciemna (czarna) kratka, po której poruszają się bierki szachowe na szachownicy, jedna z sześćdziesięciu czterech, które się na niej znajdują. Każde pole oznaczone jest literą i cyfrą (np. e4), co wykorzystywane jest przy zapisanie pozycji oraz notacji szachowej.

W odniesieniu do strategii pole może mieć kluczowe znaczenie w przebiegu partii, może to być tzw. silne pole, dające możliwość wykorzystania go w ataku lub tzw. słabe pole, będące problemem dla strony, która takie pole w swoim obozie posiada.