Partia, gra towarzyska – partia rozgrywana poza oficjalną imprezą szachową (turniejem, meczem), nie brana pod uwagę do klasyfikacji i rankingu, częstokroć opierająca się na dodatkowych zasadach ustalonych przez zwyczaje szachowe lub przez samych partnerów.

Partie towarzyskie są rozgrywane przez amatorów i profesjonalistów na każdym szczeblu, stanowiąc z jednej strony pewien rodzaj treningu, z drugiej zaś rozrywkę szachową o bardziej swobodnym charakterze.

W świecie szachowym partie towarzyskie mogą również stanowić ważne i istotne wydarzenie (np. nieoficjalny mecz-rewanż o mistrzostwo świata Spasski – Fischer w 1992r. , towarzyski mecz Kasparowa z Shortem w 2012r.).

Osobnymi prawami rządzą się partie towarzyskie rozgrywane w tzw. „szachach parkowych”. Środowisko to skupiające przede wszystkim amatorów szachowych ,sprawia, że dopuszcza się w szachach parkowych modyfikację podstawowych zasad, np. jest możliwy jednoczesny ruch dwoma pionami o jedno pole w debiucie,wyklucza się bicie w przelocie itp.

Popularne są również, noszące znamiona hazardu, gry towarzyskie na pieniądze, najczęściej rozgrywane w internecie z bardzo krótkim czasem do namysłu (po 5 a nawet 3 minuty na partię dla graczy).