(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.)

Partia szachowa (partia) – gra, rozgrywka szachowa. Wszystkie (zgodne z zasadami) ruchy, które zawodnicy wykonali na szachownicy od momentu rozpoczęcia do mata lub innego zakończenia gry. Partie na ogół składa się z trzech faz gry: debiutu, gry środkowej i końcówki, choć może zakończyć się już w pierwszej lub drugiej fazie.

Podział partii szachowych

W zależności od charakteru na:

W zależności od tempa (czasu do namysłu):