(Informacja: artykuł jest dopiero zalążkiem i wymaga rozwinięcia.)

Opozycja – sytuacja, gdy dwa nieprzyjacielskie króle stoją naprzeciwko siebie. Pojęcie odnosi się najczęściej do gry końcowej, zwłaszcza zakończeń pionowych. Strona będąca na posunięciu i musząca zejść z opozycji znajduje się najczęściej w gorszym położeniu i musi odejść od ważnego pola, które w kolejnym ruchu zajmie nieprzyjacielski król. Opozycja jest więc rodzajem zugzwangu.

Wyróżniamy opozycję: krótką (bliską), oddaloną (długą), pionową, poziomą oraz skośną.